นโยบายคุณภาพและสิ่งแวดล้อม 

                บริษัท พรีวาเลนซ์ อุตสาหกรรม จำกัด

มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และรักษาสิ่งแวดล้อม

โดย  1. ผลิตสินค้าคุณภาพ และส่งมอบทันเวลา

        2. ปฏิบัติตามกฎหมายและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

        3. รักษาทรัพยากรธรรมชาติ และขจัดปัญหามลภาวะ

        4. พัฒนาระบบการจัดการอย่างต่อเนื่อง

        5. สื่อสารนโยบายแก่ผู้เกี่ยวข้อง

We are manufacturer in the 'Energy Saving' product range of Air-con Remote Control and Themostat, Electronic Ballast and Fluorescent Set.

With all of our effort on developing quality and standard, our products are certified by Thai and International institutes, as well as, our company has been accessed and certified of ISO9001 and ISO14001.

    • Illustration of Prevalence Building_blue bg.jpg
      บริษัท พรีวาเลนซ์ อุตสาหกรรม จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2537 ดำเนินธุรกิจวิจัยออกแบบและผลิตเทอร์โมสตัท และชุดควบคุมอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศ (รีโมทแอร์)