เกี่ยวกับเรา

บริษัท พรีวาเลนซ์ อุตสาหกรรม จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2537 ดำเนินธุรกิจวิจัยออกแบบและผลิตเทอร์โมสตัท และชุดควบคุมอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศ (รีโมทแอร์)