รีโมทแอร์มีสาย รุ่น DT6 (โฉมใหม่)

ชุดดิจิตคอนโทรล DT6

 • ดิสเพลย์ DT6 แสดงผลด้วยตัวเลขดิจิตอล
 • รองรับ 3 โหมดการทำงาน คือ ระบบทำความเย็น (Cool), ระบบไล่ความชื้น (Dry) และระบบพัดลม (Fan)
 • ปรับความเร็วพัดลม 4 ระดับ คือ อัตโนมัติ สูง กลาง และต่ำ
 • ตั้งค่าอุณหภูมิไ้ตั้งแต่ 15-30 องศาเซลเซียส
 • สามารถตั้งเวลาเปิด-ปิดล่วงหน้า 24 ชั่วโมง
 • มีฟังก์ชั่นเริ่มต้นการทำงานเองโดยอัตโนมัติ
 • มีฟังก์ชั่นควบคุมการส่ายลมด้วย AC Swing Motor (optional)
 

 

 • RT06.jpg
  รีโมทมีสาย RT06 ควบคุมง่ายและแม่นยำ แสดงผลด้วยตัวเลขดิจิตอล รองรับ 3 โหมดการทำงาน คือ ระบบทำความเย็น ระบบไล่ความชื้น และระบบพัดลม ปรับความเร็วพัดลม 4 ระดับ คือ อัตโนมัติ สูง กลาง ...

 • Econo III (RT03) (for mail).jpg
  ชุดคอนโทรลมีสาย ECONO III รุ่นราคาประหยัด สำหรับเครื่องปรับอากาศขนาดไม่เกิน 33000 บีทียู ตั้งค่าอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 15-30 องศาเซลเซียส ปรับความเร็วพัดลม 3 ระดับ คือ ต่ำ กลาง และสู...

 • DT2.jpg
  ดิจิตอลเทอร์โมสตัท DT2ดิสเพลย์ DT2 แสดงผลด้วยตัวเลขดิจิตอลรองรับ 3 โหมดการทำงาน คือ ระบบทำความเย็น (Cool), ระบบไล่ความชื้น (Dry) และระบบพัดลม (Fan)ปรับความเร็วพัดลม 4 ระดับ คือ อัต...

 • DR3 Digithermo r1.jpg
  ดิจิตอลรูมเทอร์โมสตัท DR3 แสดงอุณหภูมิทั้งที่ตั้งค่าและอุณหภูมิห้องขณะนั้น ด้วยตัวเลขดิจิตอล ปรับความเร็วพัดลม 3 ระดับ คือ สูง กลาง และต่ำ มีระบบหน่วง 3 นาทีของคอมเพรสเซอร์เอง รอ...

 • DC3(for mail).jpg
  รีโมทไร้สายดิจิตอล รุ่น R03/DC3 แฮนด์เซ็ต R03 แสดงการทำงานด้วยจอแอลซีดีแสดงนาฬิกา ณ เวลาปัจจุบัน ตั้งเวลาเปิด-ปิดด้วยระบุเวลาจริงหรือระบบ 24 ชั่วโมง มีฟังก์ชั่นควบคุมอุณหภูมิขณะนอ...

 • D1d.jpg
  รีโมทไร้สายดิจิตอล รุ่น R03/D1Dแฮนด์เซ็ต R03 แสดงการทำงานด้วยจอแอลซีดีแสดงนาฬิกา ณ เวลาปัจจุบันตั้งเวลาเปิด-ปิดด้วยระบุเวลาจริงหรือระบบ 24 ชั่วโมงมีฟังก์ชั่นควบคุมอุณหภูมิขณะนอนหลั...

 • DT2.jpg
  ดิจิตอลเทอร์โมสตัทไร้สาย R03/DT2 แฮนด์เซ็ต R03 แสดงการทำงานด้วยจอแอลซีดี แสดงนาฬิกา ณ เวลาปัจจุบัน ตั้งเวลาเปิด-ปิดด้วยระบุเวลาจริงหรือระบบ 24 ชั่วโมง มีฟังก์ชั่นควบคุมอุณหภูมิขณะ...