บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T8

บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 รุ่น ET

  • สว่างทันที เมื่อเปิดทำงาน
  • แสงไม่กระพริบ ช่วยถนอมสายตา
  • มีระบบป้องกันวงจรอิเล็กทรอนิกส์จากการใช้หลอดนีออนที่เสื่อมคุณภาพ
  • มีระบบป้องกันอัตโนมัติ จะหยุดทำงานเมื่อไม่มีหลอดไฟ และกลับมาทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อติดตั้งหลอดไฟเรียบร้อย
  • มีระบบควบคุมการจัดจ่ายกระแสไฟฟ้า หลอดไฟยังคงทำงาน แม้แรงดันไฟตกหรือเกิน 176-255 โวลต์
  • ได้การรับรองมาตรฐานอุตสากรรมของประเทศไทย มอก.1955-2542
  •